20 maja – Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół ustanowiony został w grudniu 2017 roku przez ONZ. Jest to inicjatywa Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić jak wielkie jest znaczenie pszczół. W Polsce występuje blisko 470 gatunków pszczół, a najbardziej znana jest pszczoła miodna. Jej istnienie jest bardzo ważne, gdyż bierze ona udział w zapylaniu roślin, które dla człowieka są podstawowym źródłem pokarmu. Człowiek z kolei jest głównym zagrożeniem dla pszczół, przyczyniając się do utraty ich naturalnych siedlisk. Rosnąca powierzchnia miast, częste koszenie trawników, rozwój rolnictwa, a przede wszystkim nadmierne i nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin, to główne czynniki niszczące naturalne siedliska i negatywnie wpływające na dobrostan pszczół.

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje szereg działań, które przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności oraz kształtowania wśród uczniów właściwych postaw proekologicznych.  Jednym z tych działań było założenie w roku szkolnym 2019/2020 na terenie szkoły pasieki, składającej się z trzech uli. Edukacja uczniów w zakresie prowadzenia pasieki, ale także przygotowania ich do konkursów z zakresu pszczelarstwa odbywa się pod nadzorem Pana Zbigniewa Smoły – miłośnika pszczół, a zarazem profesjonalisty w dziedzinie pszczelarstwa. Kolejnym z działań było założenie w szkole plantacji drzew miododajnych – Oxytree , które są cennym siedliskiem dla tych owadów.