55-lecie szkoły i uroczystość nadania imienia Władysława Szafera

  Po kilkunastomiesięcznych staraniach nasza szkoła doczekała się nadania imienia placówce a także przekazania sztandaru.

  Data uroczystości została wybrana nieprzypadkowo. Uroczystość odbyła się w 55 rocznicę istnienia szkoły dlatego też 9 października zapisze się w historii szkoły jako jeden z najważniejszych dni. Właśnie  tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Władysława Szafera. Patron szkoły to postać wybitna, naukowiec, społecznik i obrońca przyrody

  Profesor dr Władysław Szafer był nieprzeciętnej miary uczonym o wielkim autorytecie, jakim cieszył się w kraju i w świecie. Był Twórcą i Organizatorem ruchu ochrony przyrody w Polsce, z którym związany był przez całe życie. Jego wielką zasługą było stworzenie trwałych podstaw naukowych ochrony przyrody w naszym kraju, zbudowanie mocnych zrębów jej organizacji i stworzenie form społecznego działania na tym polu. Rozwijał cenną działalność na forum międzynarodowej współpracy w ochronie przyrody.

  „Z prawdziwym wzruszeniem staję przed Państwem. Mam bowiem świadomość niepowtarzalności tej chwili …”- mówi dyrektor Ewa Janiszewska

  Uroczystość nadania imienia naszej szkole Władysława Szafera poprzedziła Msza św.  w Kościele p.w.  Świętej Trójcy w Rudnej, inaugurująca obchody nadania imienia szkole. Przewodniczył jej  dyrektor Legnickiej Kurii Biskupiej Ks. Jarosław Kowalczyk. Wraz z dyrektorem modlił się: proboszcz parafii ks. Jan Pazgan.  W liturgii Mszy św. czynny udział brali nauczyciele i uczniowie szkoły. Kulminacyjnym momentem podczas Mszy św. było poświęcenie sztandaru szkoły.

  Po liturgii, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Centrum Kultury w Rudnej. Na czele kolumny szły poczty sztandarowe, nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście.
Część oficjalna rozpoczęła się tańcem narodowym – Polonezem. Następnie  odśpiewano hymn państwowy   i powitano przybyłych gości. Swą obecnością zaszczycili między innymi:

– Robert Jakubik – przedstawiciel MRiRW, dyrektor Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych

– Adam Myrda – starosta Powiatu Lubińskiego

– Dominika Homont-Parzyńska –przewodnicząca Rady Powiatu

– Artur Mackiewicz – dyrektor KOWR

– Robert Marek – kierownik ARiMR

– Arkadiusz Dulemba –kierownik ODR Lubin

– Przemysław Nowak – dyrektor Zakładu Hydrotechnicznego

– Adrian Wołkowski – wójt Gminy Rudna

– dyrektorzy szkół z Hańczowej, Mokrzeszowa, Marszewa, Chrobierzy, Sokołowa

Podlaskiego, Bobowicka, Rudnej, Chobieni, Lututowa, Henrykowa, Kamienia Małego, Brwinowa oraz Powiercia

– emerytowani nauczyciele szkoły

– przedstawiciele Rady Rodziców

– Marta Bortniak – kierownik CK

– Waldemar Latos

– Andrzej Rodewald

– Ryszard Lis

– Wioletta Nosal

– Zbigniew Smoła

  Ważnym momentem uroczystości było odczytanie przez Roberta Jakubika dyrektora Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych MRiRW Aktu Nadania Imienia Szkole a następnie przekazanie przez fundatora na ręce pani dyrektor sztandaru  z wyhaftowanym wizerunkiem Władysława Szafera. Potem  nastąpiła uroczysta ceremonia wręczenia przez panią dyrektor sztandaru społeczności szkolnej, jako symbolu patriotyzmu, honoru i jedności. Następnie przedstawiciele  uczniów złożyli uroczyste ślubowanie. Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły.

  Na zakończenie uroczystości przybyli goście mogli zostawić trwały ślad tego wyjątkowego dla społeczności szkoły dnia, dokonując wpisów do pamiątkowej księgi.

  Starania dyrektor szkoły, nauczycieli i uczniów o uroczysty przebieg przedsięwzięcia zostały docenione przez zebranych, czego wyrazem były gorące brawa, liczne gratulacje
i życzliwe słowa. Dzięki nadaniu imienia szkoła uzyskała swoistą, indywidualną tożsamość oraz piękny sztandar z wizerunkiem Władysława Szafera. Odtąd  poczet sztandarowy będzie reprezentował naszą placówkę podczas różnych uroczystości.

  Dzień uroczystości przejdzie do historii naszej szkoły i zostanie w naszej pamięci na zawsze.