Z życia szkoły...

Szkoła dla każdego

4 lipca 2020

Na rok szkolny 2020/2021 przygotowaliśmy ciekawą ofertę kształcenia. Uczeń który wybierze technikum może się kształcić w zawodzie technik architektury krajobrazu lub technik agrobiznesu, a uczeń który wybierze szkołę branżową ma (...)


Pierwsze miodobranie

4 lipca 2020

Działania ZSCKR w Rudnej i Stowarzyszenia Pszczelarzy Zagłębie Miedziowe Rudna dają efekty. W szkolnej pasiece dokonano przeglądu uli pod bacznym okiem Pana Zbyszka Smoły i przeprowadzono pierwsze miodobranie. Stwierdzono, że (...)


#gaszynchallenge

24 czerwca 2020

Gaszyn Challenge to akcja, która ma pomóc w zbiórce pieniędzy dla chorych dzieci cierpiących na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Nominowaliśmy do dalszej akcji; Stowarzyszenie Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego w Rudnej (...)


Zakończenie roku szkolnego 2019/20

23 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil w szkole , po 10 miesiącach wytężonej pracy są wakacje. Ze względu na panującą pandemię korona wirusa, ta uroczystość będzie wyglądała (...)


Egzaminy zawodowe

23 czerwca 2020

23.06.2020r. w ZSCKR w Rudnej do egzaminu pisemnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystępują uczniowie kl.IIT, słuchacze kursu kwalifikacyjnego – Prowadzenie produkcji rolniczej oraz uczniowie szkoły branżowej -kucharze. Egzamin praktyczny dla kwalifikacji (...)