Apel podsumowujący semestr I i spotkanie z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

„Z miłości do Ziemi” – apel podsumowujący semestr I

Dnia 30 stycznia Samorząd Uczniowski przygotował apel, podsumowujący pracę szkoły w semestrze pierwszym. Formą podsumowania naszych działań była prezentacja medialna, która przedstawiała dokumentację fotograficzną z olimpiad, konkursów, warsztatów, zajęć praktycznych, wycieczek czy też działalności SKW, internatu.

Istotną częścią apelu było wyróżnienie uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, wzorową frekwencję i dobre wyniki w nauce, a także duże zaangażowanie w życie szkoły. Wszyscy uczniowie, kształcący się w zawodzie kucharz, którzy uczestniczyli w szkolnym konkursie kulinarnym „Świąteczne smaki” otrzymali wspaniałe  nagrody rzeczowe ufundowane przez KOWR we Wrocławiu. Nagrody osobiście wręczył  uczniom pan dyrektor  pan Artur Mackiewicz.

Drugą częścią naszego spotkania, które wzbudziło ogromne zainteresowanie uczniów było omówienie przez Pana Artura Mackiewicza i  Panią Kamilę Milecką zadań KOWR – u, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i statusu rolnika indywidualnego.

Nasi goście z KOWRu  zostali zaproszeni na Szkolny Piknik Rolniczy,   który odbędzie się

8 maja 2020r , na którym ważne tematy dla młodych przedsiębiorców,  będą dalej omawiane.