Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

  W dniu 6 września 2019 r. nasza szkoła reprezentowana przez Panią Dyrektor Ewę Janiszewską brała udział z Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.

  Uroczystości inauguracyjne rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Parafialnym Św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim sprawowaną przez Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.

  Następnie miało miejsce uroczyste przejście pocztów sztandarowych szkół rolniczych i delegacji do Zespołu Szkół CKR w Starym Brześciu, gdzie nastąpiły uroczystości inaugurowane przemówieniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego skierowanym do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.