CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 SZKÓŁ ROLNICZYCH PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

  10 września 2021 r. odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022 szkół rolniczych kierowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku organizatorem uroczystości był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. Wśród zaproszonych gości byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW Robert Jakubik, Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Ryszard Winter.

  W uroczystości udział wzięli też dyrektorzy 59 placówek oświatowych z całej Polski, podlegających ministerstwu rolnictwa wraz z pocztami sztandarowymi. Naszą szkołę reprezentowały dyrektor szkoły pani Bożena Bączek oraz opiekun pocztu sztandarowego pani Agnieszka Kufel.