Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Jeżeli dostałeś się na kierunek  szkoła branżowa I stopnia w zawodzie kucharz pamiętaj że do 30.08.2024r. musisz dostarczyć do sekretariatu szkoły orzeczenie  lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia i wykonywania pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.