Dlaczego warto wyjechać na zagraniczne praktyki zawodowe…..

GRECJA 21.09-02.10.2020

W tym roku po raz pierwszy w historii naszej szkoły rozpoczęliśmy przygodę z programem Erasmus + pt.”Młodzi eksperci na europejskim rynku pracy” .

Praktyki zawodowe, w których braliśmy udział dla technika agrobiznesu odbywały się gajach oliwnych, a  architektura krajobrazu szkoliła  się w ogrodach przy hotelowych. Ponadto wzięliśmy udział  się dwóch wizytach studyjnych –  poznaliśmy  technologię uprawy i zbioru bawełny oraz  etapy produkcji oliwy z oliwek. Uczestnicząc w tych formach mogliśmy rozwinąć swoje umiejętności zawodowe poprzez zdobycie większego doświadczenia praktycznego, poznanie nowych technologii i upraw innych niż w Polsce.

Główne założenia i cele projektu zostały zrealizowane. Nasze uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do podniesienia  kompetencji zawodowych oraz naszego osobistego rozwoju

Oprócz rozwijania kompetencji zawodowych  doskonaliliśmy swoje umiejętności językowe oraz zdobywaliśmy  wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w Grecji.

Uczestnicząc w zajęciach kulturowych i wycieczkach mogliśmy zapoznać się z kultura
i historią Grecji. Szczególne miejsca, jakim są dla Grecji miedzy innymi Korynt i Delfy – kolebka kultury starożytnej Grecji zrobiły na nas ogromne wrażenie.

W wolnych chwilach odpoczywaliśmy na plaży lub basenie oraz zwiedzając pobliskie miasteczko Erateini.

Umiejętności zdobyte podczas praktyk zostały potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez organizację przyjmującą.

W przyszłym roku nasi młodsi koledzy i koleżanki również wyjadą na praktyki zawodowe do Grecji.

Osobą odpowiedzialną za całość projektu jest Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu
Eugenia Wachnienko, która pojechała również z nami jako opiekun.