Dzień Ziemi

Dzień Ziemi – to akcja prowadzona corocznie wiosną, która ma celu uświadomić wszystkim ludziom jak kruchy jest ekosystem, że to nasza postawa ma znaczący wpływ na jego stan.

Uczniowie naszej szkoły, pomimo epidemii, postanowili kolejny raz włączyć się w ogólnopolską akcję „Listy dla Ziemi. Jej przewodnim celem jest uświadomienie, jak ważną rolę odgrywa drzewo, ponieważ w procesie fotosyntezy przekształca dwutlenek węgla w niezbędny dla nas tlen. My ludzie, musimy uświadomić sobie, że nadmiar dwutlenku węgla wzmaga efekt cieplarniany, czego następstwem są niekorzystne zmiany klimatu.