HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2022 

Data Godzina Przedmiot Czas trwania
04.05.2021 9.00 Język polski 170 minut
05.05.2021 9.00 Matematyka 170 minut
06.05.2021 9.00 Język angielski 120 minut