Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Komisji Naborowej

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU WPROJEKCIE ERASMUS+

 „Młodzi eksperci na europejskim rynku pracy”

25.04-08.05.2021 GRECJA

 TECHNIK AGROBIZNESU 

 1. Cichoń Aleksandra III T
 2. Piotr Łobodziński II T
 3. Filip Lechwar IV T
 4. Hubert Wojciechowski II T
 5. Weronika Feuerstein II T
 6. Konrad Kiczak II T
 7. Julia Cichoń I T
 8. Weronika Lubera I T
 9. Anton Korepanow I T
 10. Magdalena Kaczyńska I T
 11. Wiktor Szymański I T
 12. Aneta Dulewicz I T 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

 1. Dżesika Olszewska II T
 2. Mateusz Trybucki II T
 3. Katarzyna Walas II T