#gaszynchallenge

Gaszyn Challenge to akcja, która ma pomóc w zbiórce pieniędzy dla chorych dzieci cierpiących na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni.
Nominowaliśmy do dalszej akcji; Stowarzyszenie Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego w Rudnej i Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Rudnej.
Pomagamy.