Godziny Wychowawcze ze Światem

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy II B wraz z wychowawcą
panią Magdaleną Kozicką – Dygdałowicz  przystąpili do projektu edukacyjnego Polskiej Akcji Humanitarnej- „Godziny Wychowawcze ze Światem”.
„Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, będących zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak
i globalnym wymiarze. Celem tego projektu edukacyjnego jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości”.

Tematy realizowane w ramach tego programu to m.in.:
1. Jak mówić o większości świata?
2. Jak mówić o kryzysie klimatycznym?
3.Woda –susze lokalne, problem globalny.
4.Kolumb –odkrywca czy grabieżca?
5.Język współczesnych podróżników/czek.
6.Wielkie narracje na przykładzie postępu.
7.Poprawność polityczna -cenzura czy dobre wychowanie?
8.Język wojny w czasach pokoju.
9.Czy wszyscy ludzie mają takie same potrzeby?
10.Uchodźstwo a migracja.
11.Jak mówimy o pomaganiu?
12.Komunikacja nie tylko werbalna –mapy.
13.Komunikacja nie tylko werbalna –obrazy i zdjęcia.
14.Niebezpieczeństwo jednej historii.