II Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” – 2022 r.

List intencyjny Ministra do Uczniów i Absolwentów Szkół Rolniczych

Nagraj i przyślij swój film. Formularze zgłoszenia przyjmowane są do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I

Ta kategoria jest dla Ciebie jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II

Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

 • za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
 • za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
 • za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych.


Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
 2. Nagraj film.
 3. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
 5. Prześlij skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres e-mail: konkurs.filmowy@minrol.gov.pl w terminie do 28 września 2022 r. do godz. 23:59. Następnie przekaż niezwłocznie oryginał formularza zgłoszenia do Organizatora na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Pomocy Technicznej, ul. Wspólna 30, 00–930 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „II Konkurs – Świat się kręci wokół wsi – kategoria konkursowa nr……” (wpisz numer kategorii konkursowej, w której składasz pracę konkursową).
 6. Po otrzymaniu linku od Organizatora zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.pl , w terminie do 30 września 2022 r. do godz. 23:59.

Czekamy na Wasze formularze zgłoszenia do 28 września 2022 r., a na filmy do 30 września 2022 r.


Do pobrania:

 1. pdfRegulamin II Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”379.03 KB.
 2. docxFormularz zgłoszeniowy Uczestnika w kategorii I Konkursu (Młodzież) wraz z oświadczeniem w nim zawartym26.99 KB.
 3. docxFormularz zgłoszeniowy Uczestnika w kategorii II Konkursu (Rolnicy) wraz z oświadczeniem w nim zawartym26.33 KB.
 4. docxWzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku20.23 KB.
 5. docxWzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych17.76 KB.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres e-mail: konkurs.filmowy@minrol.gov.pl