Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska – grupa operacyjna „Owce w Zielonej Dolinie”.

3 lutego 2023r.  uczniowie ZSCKR w Rudnej wraz z p. Dyrektor Bożeną Bączek i p. Marleną Cieślak na zaproszenie Dyrektora ZSCKR w Bożkowie p. Józefa Kochniarczyka wzięli udział w konferencji – Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska – grupa operacyjna „Owce w Zielonej Dolinie”.

Na konferencji młodzież uczestniczyła w wykładach, prelekcjach podsumowujących realizację projektu, którego celem jest optymalizacja produkcji owczarskiej w zmieniających się warunkach klimatycznych wraz  z ograniczeniem wpływu na środowisko. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące oceny jakości tusz i mięsa jagniąt wrzosówek i jagniąt mieszańców pochodzących z krzyżowania maciorek wrzosówki z trykami rasy kameruńskiej oraz hodowli owiec na Pogórzu Sudeckim.

W trakcie konferencji uczniowie mieli możliwość degustacji doskonale przyrządzonej jagnięciny. Poznali jej walory smakowe oraz właściwości zdrowotne.