Dzień Ziemi

Dzień Ziemi – to akcja prowadzona corocznie wiosną, która ma celu uświadomić wszystkim ludziom jak kruchy jest ekosystem, że to nasza postawa ma znaczący wpływ na jego stan. Uczniowie naszej szkoły, pomimo epidemii, postanowili kolejny raz włączyć się w ogólnopolską akcję „Listy dla Ziemi. Jej przewodnim celem jest uświadomienie, jak ważną rolę odgrywa drzewo, ponieważ […]

Program Solidarność. Podaj dalej!

Dołączyliśmy do Programu Europejskiego, który opiera się na prostym pomyśle: jest jak wysłanie listu w butelce. Od 19 kwietnia 2021r. nasza młodzież będzie pisać i wysyłać kartki pocztowe do losowo wybranych osób w Polsce i za granicą. Cel programu? Zaangażowanie młodych ludzi w dyskusję o różnorodności społecznej, dyskryminacji i różnych perspektywach widzenia rzeczywistości.

Przyroda łagodzi zmiany klimatu

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu”, którego organizatorem jest Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”. Dnia 14.04.202r, za pośrednictwem platformy MS Teams, odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klas drugich, które przeprowadziła Pani Irena Krukowska – Szopa. Temat przewodni to klimat i omówienie przyczyn zmian klimatycznych i działań zmierzających do poprawy jakości klimatu. […]

Rolnictwo precyzyjne

Jako pierwsza w Polsce szkoła rolnicza uruchomiliśmy system rolnictwa precyzyjnego. Filip przetestował nasze nowe urządzenia na szkolnym polu. Cały zakupiony zestaw składa się z walizki treningowo szkoleniowej, umożliwiającej naukę planowania zadań w klasie oraz systemu nawigacji z układami sterowania ciągnikiem do przeprowadzenia prac polowych.

Wirtualna woda

Niedobory wody są globalnym problemem ze względu na zachodzące na całej planecie zmiany klimatyczne, a także wspólne zasoby wodne Ziemi. Również w krajach bogatych, takich jak Stany Zjednoczone, aż 24% ludzi mieszka na terenach dotkniętych deficytem wody. W Polsce odsetek ten wynosi 15%. Zasoby wodne Polski w porównaniu z krajami europejskimi są małe. Wpływają na […]

Światowy Dzień Wody

W tym roku nasza Szkoła włączyła się w akcję Światowy Dzień Wody z PAH, która odbywa się  pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”. Akcja nie koncentruje się na ekologicznym czy typowo biologicznym aspekcie wody. Organizatorom zależy aby wybrzmiał globalny aspekt tego tematu. Kulminacja obchodów odbędzie się 22 marca ale my podejmujemy działania wcześniej 🙂