Rolnictwo precyzyjne

Jako pierwsza w Polsce szkoła rolnicza uruchomiliśmy system rolnictwa precyzyjnego. Filip przetestował nasze nowe urządzenia na szkolnym polu. Cały zakupiony zestaw składa się z walizki treningowo szkoleniowej, umożliwiającej naukę planowania zadań w klasie oraz systemu nawigacji z układami sterowania ciągnikiem do przeprowadzenia prac polowych.

Wirtualna woda

Niedobory wody są globalnym problemem ze względu na zachodzące na całej planecie zmiany klimatyczne, a także wspólne zasoby wodne Ziemi. Również w krajach bogatych, takich jak Stany Zjednoczone, aż 24% ludzi mieszka na terenach dotkniętych deficytem wody. W Polsce odsetek ten wynosi 15%. Zasoby wodne Polski w porównaniu z krajami europejskimi są małe. Wpływają na […]

Światowy Dzień Wody

W tym roku nasza Szkoła włączyła się w akcję Światowy Dzień Wody z PAH, która odbywa się  pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”. Akcja nie koncentruje się na ekologicznym czy typowo biologicznym aspekcie wody. Organizatorom zależy aby wybrzmiał globalny aspekt tego tematu. Kulminacja obchodów odbędzie się 22 marca ale my podejmujemy działania wcześniej 🙂

„Czary, które działają”

Absolwenci szkół podstawowych przystąpią do trudnego wyboru szkoły średniej. Może należałoby wziąć pod uwagę taki kierunek kształcenia, który prowadzi współczesnego człowieka do poprawy środowiska naturalnego i życia w harmonii z przyrodą. Przygotowaniem do realizacji tak ważnego celu zajmuje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej. Szkoła przez lata kształciła przede wszystkim w zawodach rolniczych. […]