Konkurs plastyczny „Netykieta w sieci”

 

W związku z realizacją innowacji pedagogicznej „Razem bezpieczni” zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym
/ cyfrowym.

Cele konkursu
– Promowanie dobrego zachowania  w Internecie.

– Kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów.

– Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w Internecie.

Zadaniem uczestników jest narysowanie, namalowanie na kartce lub w dowolnym programie komputerowym zasad netykiety w Internecie.

Technika wykonania prac – dowolna.

Oceniane będą: znajomość zasad netykiety, wrażenie artystyczne, estetyka wykonania, pomysłowość i kreatywność.

Prace należy dostarczyć  do p. Beaty lub p. Magdy  do 27 maja 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!