Konkurs plastyczny „Patron mojej szkoły – portret Władysława Szafera”

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie, który realizowany jest
w ramach obchodów związanych z nadaniem szkole imienia Władysława Szafera.

I. Cele konkursu

  • przybliżenie sylwetki patrona szkoły,
  • kultywowanie tradycji szkoły,
  • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych.
  1. Warunki uczestnictwa
  • w konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły,
  • każda klasa przygotowuje co najmniej 1 pracę plastyczną,
  • praca konkursowa może być wykonana indywidualnie lub grupowo,
  • prace należy wykonać na dużym brystolu – dowolną techniką plastyczną,
  • prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora / imiona i nazwiska autorów, klasa.

Prace należy  składać do 28 września 2019 r. u wychowawców klas lub opiekunów Samorządu Uczniowskiego pani Beaty Musiatowicz lub  pani Magdaleny Dygdałowicz.