KONKURS „PRAWA  DZIECKA OCZAMI MŁODZIEŻY”.

W związku z obchodzonym 20 listopada  OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW  DZIECKA ogłaszamy konkurs  dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły.  

Motywem przewodnim konkursu jest hasło „PRAWA  DZIECKA OCZAMI MŁODZIEŻY”. Temat pracy konkursowej powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka, zapisany w Konwencji o prawach dziecka: prawo do wychowywania się w rodzinie, adopcji, oświaty i nauki, kultury, wypoczynku, rozrywki, ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem, prywatności, równości, życia bez przemocy oraz poszanowania godności.

Prace mogą dotyczyć również sylwetki tych osób, którzy mieli fundamentalny wkład w rozwój praw dziecka oraz bronili ich w heroiczny sposób-tak jak Janusz Korczak, Irena Sendlerowa. Ich niewzruszona postawa moralna i siła charakteru pozwoliły uratować tysiące dziecięcych istnień.

Prace mogą być wykonywane:

a) dowolną techniką – w formie plakatu (malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny, lub

b)w dowolnym programie graficznym.

Prosimy o  przesyłanie prac w wiadomości prywatnej (platforma Teams) do p. Pauliny lub p. Magdy  do 17.11.2020 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!