Konkurs „Ukryte w słowach”

Drodzy Uczniowie,
zapraszamy  do udziału w konkursie  którego  organizatorem jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Celem konkursu  jest popularyzacja wiedzy o zwyczajach, wierzeniach i tradycjach mieszkańców wsi.


Konkurs  polega na uważnym czytaniu artykułów na stronie www.nikidw.edu.pl. Co dwa tygodnie Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi będzie publikować 5 pytań dotyczących wszystkich treści, jakie można znaleźć na wyżej wymienionej stronie internetowej. Wasze zadanie będzie polegało na udzieleniu krótkich odpowiedzi na pytania i przesłaniu ich do organizatora konkursu. Wśród osób, które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania organizatorzy konkursu rozlosują zwycięzcę, który otrzyma nagrody książkowe.

 

Pytania konkursowe:

  1. Która z wybitnych kobiet polskich zaczynała swoją karierę w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, (obecna siedziba Narodowego Instytutu Kultury
    i Dziedzictwa Wsi). Jaki tytuł nosi wydana we wrześniu książka jej poświęcona?
  2. Jakie były tradycyjne wzory zabawek ludowych na Żywiecczyźnie? (w jakim tekście znajduje się ta informacja)
  3. Kiedy i gdzie powstał pierwszy w Polsce klasyczny uniwersytet ludowy? (+tytuł tekstu)
  4. Kiedy, według dawnych zwyczajów należało rozpoczynać grzybobranie? (w jakim tekście znajduje się ta informacja).
  5. W jakim miejscu i kiedy zostało utworzone Centrum Kultury Rodzimej? (w jakim tekście znajduje się informacja na ten temat).

 

Zgłoszenia i odpowiedzi, na zasadach opisanych w Regulaminie można przesyłać do 23 listopada na adres: promocja@nikidw.edu.pl.

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO i art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych organizator prosi o przesłanie w e-mailu klauzuli zgody o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, danych kontaktowych, wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach.
/podpis uczestnika konkursu/W przypadku zgłoszeń nadesłanych przez osoby nieletnie zgodnie z art.8 pkt 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, możliwe jest wyłącznie za zgodą rodzica lub osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Formuła zgody w przypadku nadesłania zgłoszenia przez osoby nieletnie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, danych kontaktowych, wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach.
/czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka/

 

 

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można kierować do p. Magdy (platforma Teams  –  wiadomość prywatna)

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!