„Kultura bezpieczeństwa”

„Kultura bezpieczeństwa” to program edukacyjny realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w szkołach ponadpodstawowych. Celem programu jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie młodzieży o różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy.

18 listopada 2021 uczniowie klasy 3 technikum w ramach projektu „Kultura bezpieczeństwa”, wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez p. Marlenę Cieślak pt. ” Ochrona prawna kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych”. Celem zajęć było poznanie aspektów prawnych dotyczących tematu zajęć. Uczniowie zapoznali się z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy dotyczącymi powyższych zagadnień i w trakcie zajęć szukali odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące prawnej ochrony pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych osób.