„Kultura jako sposób budowania relacji Europejskich”

PROGRAM  PO WER. Ponadnarodowa Mobilność uczniów.

Nr przedsięwzięcia 2020-1PMU-3055

Przyznane dofinansowanie: 136 998,00 PLN

Okres realizacji: 2021-09-31 do  2022-03-29

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej został zakwalifikowany do realizacji projektu kulturowego „Kultura jako sposób budowania relacji Europejskich” realizowanego w ramach PROGRAMU
PO WER.

Projekt zakłada współpracę z litewską szkołą przyjmującą, do której zostanie zorganizowany wyjazd dla 20 uczniów i 2 opiekunów z naszej szkoły
(luty- marzec 2022).

Celem wyjazdu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: doskonalenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Rekrutacja rozpocznie się 25.11.2021r.

Szczegóły rekrutacji już wkrótce .