Ogólnopolski Konkurs Niepodległa Piórem i w Obiektywie

Dnia 8 lutego 2021 roku odbyła się uroczysta Gala,  podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Niepodległa Piórem i w Obiektywie. Spotkanie online laureatów Konkursu, Dyrekcji Szkół Rolniczych i nauczycieli zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na konkurs wpłynęło łącznie 128 prac w następujących kategoriach: wiersz, opowiadanie i fotografia. Naszą szkołę godnie i z sukcesem reprezentowały dwie uczennice, Weronika Feuerstein {wiersz} i Julita Zygmunt {fotografia}. Zdjęcie pt. ”Sanitariuszka z 1920 roku” otrzymało zaszczytne wyróżnienie.
W Galii wziął udział Podsekretarz Stanu Szymon Giżyński, który serdecznie pogratulował laureatom Konkursu, podkreślając głębokie patriotyczne zaangażowanie w przygotowanie prac oraz ich wysoki poziom artystyczny. Przyjemna atmosfera spotkania sprzyjała wymianie informacji, opinii i refleksji uczestników. Szczególnie ciekawe były wypowiedzi samych autorów nagrodzonych prac.
Cieszymy się z sukcesu naszej szkoły, gratulujemy Julicie. Mamy głębokie przekonanie, że to dopiero początek sukcesów naszych uczniów.