Olimpiady i konkursy

Na początku listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie szkolnym Olimpiady wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy  skierowanym dla uczniów szkół rolniczych województwa dolnośląskiego „Lenistwo nad rozsądkiem czy rozsądek nad lenistwem?”

  Podstawowy cel olimpiady:  upowszechnienie wśród uczniów szkół rolniczych zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz pogłębienie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Olimpiada cieszyła się dużym zainteresowaniem. W etapie szkolnym wzięło udział17 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowali się: Martyna Honc, Patryk Kozarek oraz Marcel Kozikowski.

Ponadto nasi uczniowie wzięli udział w konkursie organizowanym przez Instytut Ochrony Roślin  – Państwowy Instytut Badawczy, którego hasłem przewodnim jest „Integrowana ochrona roślin  – wizja młodego pokolenia.”

  Cel konkursu: propagowanie i rozszerzanie wiedzy dotyczącej ochrony roślin w kontekście integrowanej ochrony roślin. Uczniowie  przygotowywali prace pisemne z zakresu ochrony zapylaczy, bezpieczeństwa żywności, alternatywnych metod ochrony roślin.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!