Otwarta lekcja o odżywianiu

Dnia 10 stycznia w naszej szkole odbyła się otwarta lekcja, której temat brzmiał: „Zasady zdrowego odżywiania i zaburzenia odżywiania”. W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy I technikum i klasy I BSZ – kucharz. Uczestnicy wykazali się zainteresowaniem omawianego materiału, nie tylko słuchając, ale również zadając szereg pytań. Lekcję przeprowadziły Pani Monika Świerbutowicz – nauczyciel gastronomicznych przedmiotów zawodowych i Pani Beata Musiatowicz – nauczyciel biologii.