Paintball

Dnia 06.10.2022r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej uczestniczyli w grze paintball, prowadzonej przez firmę BIGo z Kłopotowa k. Lubina. Paintball to świetna forma aktywizowania uczniów, dzięki której młodzież integrowała się poprzez konieczność współpracy zespołowej. Zawodnicy byli podzieleni na drużyny i aby wygrać, musieli działać w porozumieniu z pozostałymi członkami swojego teamu. Podczas zabawy uczyli się podejmowania decyzji i działania w sytuacjach stresowych oraz szacunku do przeciwnika i gry fair play.
Organizowali wyjazd i sprawowali opiekę nad młodzieżą, a także czynnie uczestniczyli w grze Pani Małgorzata Kurzawska, Pani Rita Fuczko i Pan Damian Wiśniewski.