PIERWSZA POMOC – MOGĘ POMÓC

02 listopada 2021 r. uczniowie naszej szkoły w ramach innowacji pedagogicznej „Razem bezpieczni” wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydłowicach.
Zaproszeni goście pan Dariusz Galus – Naczelnik OSP w Krzydłowicach oraz pan Rafał Sadowski  – strażak przeprowadzili warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Strażacy w bardzo ciekawy i przystępny sposób przybliżyli uczniom podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Przypomnieli najważniejsze numery alarmowe i sprawdzili czy uczniowie potrafią prawidłowo wykonać taki telefon.
W ramach zajęć wszyscy uczniowie mieli możliwość samodzielnie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomach.

To była bardzo ciekawa i przede wszystkim potrzebna lekcja. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka i zawsze reagujmy, gdy ktoś potrzebuje pomocy.