Pierwsza pomoc przedmedyczna

W roku szkolnym 2021/2022  w ZSCKR w Rudnej  realizowana jest  Innowacja pedagogiczna ,,Razem bezpieczni”.  

Adresatami innowacji są uczniowie wszystkich klas technikum oraz szkoły branżowej.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego  oraz podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei przyjaznego, bezpiecznego oraz wspierającego środowiska w szkole. Ma ona zachęcać i motywować uczniów
do kształtowania bezpiecznych zachowań w szkole i poza nią.

W miesiącu wrześniu 2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej pomocy.
W związku z tym faktem w naszej szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny promujący nabycie umiejętności do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyniki konkursu:
1 miejsce: Aleksandra Rak, klasa 3 AG
2 miejsce: Dżesika Olszewska, klasa 3 AG
3 miejsce: Maja Dubrowska, klasa 1A

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.