„Pierwsze kroki w dorosłość”

Dnia 24 września 2020 odbyły się warsztaty dla uczniów klasy I Szkoły Branżowej pt. „Pierwsze kroki w dorosłość” przeprowadzone przez p. Marlenę Cieślak i Ritę Fuczko. Podczas warsztatów poruszone zostały zagadnienia związane z postrzeganiem płci przeciwnej, jej cech zewnętrznych i osobowościowych.Uczniowie mieli możliwość poznania oczekiwań we wzajemnych relacjach oraz określenia swoich potrzeb.