PLAN NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W DNIACH 17.05-21.05.2021 

DATA I BSIS II BSIS IT II T P II T g III T
17.05.2021 Lekcje w szkole wg planu

 

Lekcje w szkole wg planu Lekcje zdalnie Lekcje zdalnie Lekcje zdalnie Lekcje w szkole wg planu
18.05.2021 Zajęcia praktyczne w szkole Lekcje w szkole wg planu Zajęcia praktyczne w szkole Lekcje zdalnie Lekcje zdalnie Lekcje w szkole wg planu
19.05.2021 Lekcje  w szkole wg. planu

 

Zajęcia praktyczne w szkole Lekcje zdalnie Zajęcia praktyczne w szkole Zajęcia praktyczne w szkole Lekcje w szkole wg planu
20.05.2021 Lekcje w szkole wg. planu

 

Lekcje w szkole wg planu Lekcje zdalnie Lekcje zdalnie Lekcje zdalnie Lekcje w szkole wg planu
21.05.2021 Lekcje w szkole wg. planu

 

Zajęcia praktyczne w szkole Lekcje zdalnie Lekcje zdalnie Lekcje zdalnie Lekcje w szkole wg planu

PLAN NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W DNIACH 24.05-28.05.2021 

DATA I BSIS II BSIS IT II T P II T g III T
24.05.2021 Lekcje zdalne Lekcje zdalne Lekcje w szkole wg planu Lekcje w szkole wg planu Lekcje w szkole wg planu Lekcje zdalne
25.05.2021 Zajęcia praktyczne w szkole Lekcje zdalne Zajęcia praktyczne w szkole Lekcje w szkole wg planu Lekcje w szkole wg planu Lekcje zdalne
26.05.2021 Lekcje zdalne Zajęcia praktyczne w szkole Lekcje w szkole wg planu Zajęcia praktyczne w szkole Zajęcia praktyczne w szkole Lekcje zdalne
27.05.2021 Lekcje zdalne Lekcje zdalne Lekcje w szkole wg planu Lekcje w szkole wg planu Lekcje w szkole wg planu Lekcje zdalne
28.05.2021 Lekcje zdalne Zajęcia praktyczne w szkole Lekcje w szkole wg planu Lekcje w szkole wg planu Lekcje w szkole wg planu Lekcje zdalne