PONIEDZIAŁEK                                          Zmiana od 03.05.2021

 

L.p. Dyżury K     I B       R K      II B        R AG    I Ta    AP AG   II Ta     AP AG     II Tb     AP III T a
1. A. Kufel j. niemiecki Wf              DW muzyka Pr. Zwi – pod. arch Pr zwierz/   – Prac. biznesu
2. M.Świerbutowicz Wyp.w gas./pr.roln. Wf              DW Matematyka   A.SZ j. niemiecki Biolog. rozszerz Zarządzanie    MC
3. B. Musiatowicz Wyp.w gas/bhp Biologia z El. chemi Godz. Do Dys. w Matematyka    MC Wf             DW Matematyka  A.SZ
4. P. Draczyńska Godz. Do Dys w Wyp.w gast/pr.roślin Wf           DW biologia j. angielski Prac.biznesu
5. M. Cieślak Biologia z El chemi Techn./j. niem. zaw Wf           DW j. angielski Matematyka   MC Prac. biznesu
6. M. Dygdałowicz edb j. niemiecki religia PP Biologia rozszerz Prac. biznesu
7. E. Lisowska  religia God. Do Dys w   Biolog. Rozszerz. PP j. angielski
8.     religia        

 

WTOREK

 

L.p. Dyżury K    I B  kr     R II B  kr TA     I T a   TR TA     II Ta     TR TA     II Tb       TR III T a
1. M. Cieslak Zaj. praktyczne j. niemiecki Prac. Surow. Wf                E.W. j. polski Zarządzanie    MC
2. D. Wiśniewski A.H   /          R/M Dział. w g/pr. roślin Pracow. Surow Wf                 E.W j. polski Wf                  DW
3. A. Kufel 7g. Wf              DW Zajęcia praktyczne Matematyka    MC Godz. Do Dys.wyc j. niemiecki
4. A. Ptasznik   Matematyka    MC        M. K j. polski Wf                  DW ekonomika
5. M. Dygdałowicz   j. polski      12.40      / historia Wf                  DW Biologia rozszerz
6. B. Musiatowicz 13.35 historia j. niemiecki chemia Ekonom/obiek.ar j. polski
7. M. Kurzawska     Wf              DW biologia El. Rach/obiek. arc WOS rozszerz.
8. M. Kurzawska       Godz. Do Dys wy   –         /podst. arch  

 

ŚRODA

 

L.p. Dyżury K       I B        R K      II B        R AG     I Ta        AP AG   II Ta       AP AG    II Tb       AP III T a
1. A. Ptasznik              – Dział.gos/    – j. polski Pr. Sur  /Zaj.pr Pr. Sur  /Zaj.pr j. niem w agrobiz
2. M. Cieślak PP Zaj. Prak/ technika j. polski Pr. Sur / M.K Pr. Sur / M.K Biologia rozszerz
3. M. Dygdałowicz geografia Zaj.prak    /Zaj prak chemia Zaj. Pr  / MK Zaj. Pr  / MK el. rachunkowości
4. A. Ptasznik j. polski 9.00-13.05 biologia R.M       /13.35 R.M       /13.35 El. rachunkow
5. P. Draczyńska Wf           EW A.H        /R.M bhp 13.35 13.35 j. angielski
6. A. Szubert religia             /9.50 -13.35 j. angielski     Hist. I społecz
7. E. Lisowska     historia religia religia Matematyka   A.Sz
8.       religia     Godz. Do Dys w

jj

CZWARTEK

 

L.p. Dyżury K       I B         R K      II B       R K       I T a      R AG    II T a   AR AG    II b   AP III T a
1. B. Musiatowicz            – Wyp. W g/pr.zwier  Produk. roslinna historia Matematyka      MC

 

j. polski
2. M. Kurzawska j.polski Matematyka   MC historia Pr. Rosl/rośl. ozdob Pr. Rosl/rośl. ozdob Pr. przetwórstwa
3. M. Świerbutowicz Wf                 E.W geografia chemia Pr. Rosl/rośl. ozdob Pr. Rosl/rośl. ozdob Hist i społ
4. P. Draczyńska Wf                 E.W Technol/pr zwierz j. niemiecki informatyka j. polski j. angielski
5. M. Dygdałowicz Matematyka     M.C religia j. polski j. angielski j. niemiecki Pr. przetwórstwa
6. R. Milewicz Techno /technika j. polski j. angielski religia religia Matematyka   A.SZ
7. A. Szubert Techno/dział.gos   Matematyka   A.SZ Wf                 E.W j. angielski religia

 

PIĄTEK

 

L.p. Dyżury K     I B       R K      II B       R AG     I T a       AP AG     II T a   AR AG     II b      AR III T a
1. M. Cieslak matematyka Zaj.pr/  Zaj. pr  Biologia rozszerz. j. n w ag  / rosl. ozd j. n w ag  / rosl. ozd religia
2. A. Ptasznik PP A. H   / R.M biologia j. n w ag  / rosl. ozd j. n w ag  / rosl. ozd j. polski
3. M. Kurzawska Techno/ dział gosp 12.45 edb Prod zw/ ros.ozdob Prod zw/ ros.ozdob Pr biznesowa
4. M. Dygdałowicz historia   Prod.zwierzęca j. niemiecki El. Rach/obiek. ar Wf              DW
5. A. Kufel j. niemiecki   informatyka j. polski WOS rozszerzony Wf               DW
6. M.Świerbutowicz informatyka Tech.w gas/ Technika j. polski Ekonom/obiek.ar WOS rozszerz
7. R. Milewicz     Technika fizyka WOS rozszerz Podst. przetwórst
8.