PONIEDZIAŁEK

L.p. Dyżury I B  kr III B  k I T ag I T ap II T a III T a
1. A. Ptasznik matematyka techn. gastronomiczna wf- D.W               – j. polski WOS rozszerz
2. K. Kornobis tech.gast / prod. roslin matematyka wf – D. W j. polski j. niemiecki historia i społeczeńs.
3. M. Świerbutowicz tech. gast / tech. w roln działal. gospodarcza j. polski j. niemiecki WOS rozszerz. pracow. ekonom – bizn
4. D. Wiśniewski j. polski WOS podst. tech ./ rośl. ozd. podst. tech ./ rośl. ozd. wf – D. W pracow. ekonom – bizn
5. M. Dygdałowicz biologia z el. chemii techn. gastronomiczna podst. tech ./ rośl. ozd. podst. tech . /rośl. ozd. j. angielski matematyka
6. M. Kurzawska tech. gastr   ./ bhp religia pr. zwierz / rośl. ozd. pr. Zwierz / rośl. ozd matematyka j. angielski
7. A. Szubert       –         /podst. archit. j. angielski religia matematyka
8. P. Draczynska muzyka

 

WTOREK

L.p. Dyżury I B  kr III B  k I T ag I T ap II T a III T a
1. A. Ptasznik wf – D.W pr.prod.sur ./ rosl. ozd. pr.prod.sur ./ rosl. ozd. podst. przedsięb. j. polski
2. M. Cieślak wf – D.W Zajęcia praktyczne pr.prod.sur / zaj. prakt pr.prod.sur / zaj. prakt działaln. gospodarcza j. polski
3. A Kufel matematyka 7 godzin zaj. prakt /   M.K  zaj. prakt /   M.K j. niemiecki zawod. wf – E.W
4. B. Musiatowicz podst  przedsiębior.     R. M    /       6 g.     R. M    /       6 g. wf – D.W pracow. przetwórstwa
5. M. Cieslak geografia      5g       /      4g       / wf – DW pracow. przetwórstwa
6. D. Wisniewski religia                /                / prod. zwierzęca j. angielski
7. P. Draczynska               /               / religia j. angielski
8.

 

ŚRODA

L.p. Dyżury I B  kr III B  k I T ag I T ap II T a III T a
1. A. Ptasznik eduk. dla bezp. techn. gastronomiczna wf – D.W j. polski Godz. do dysp. Wych. matematyka
2. M. Świerbutowicz j. niemiecki techn. gastronomiczna matematyka j. polski pr. prod. sur. żywn. wf- E. W
3. A. Kufel j. polski j. niemiecki historia matematyka pr. prod. sur. żywn. wf – E.W
4. K. Kornobis historia wf –  E.W biologia wf – E.W zajęcia praktyczne j. niemiecki
5. B. Musiatowicz religia WOS j. angielski 5 g. biologia rozszerz
6. E. Lisowska j. angielski historia R. Milewicz religia
7. K. Kornobis religia religia WOS rozszerz
8. M. Kiedos wiedza o kulturze

 

CZWARTEK

L.p. Dyżury I B  kr III B  k I T ag I T ap II T a III T a
1. M. Dygdałowicz j. polski pr. rośl/       – pr. rośl/       – j. angielski elementy rachunkow.
2. A. Ptasznik     zajęcia praktyczne j. niemiecki zawod. BHP wf- E.W pr. roślinna j. polski
3. M. Dygdałowicz 7 godz. g.do dys. wych /MC chemia wf – E. W j. polski pracow. ekonom
4. M. Cieślak R. Milewicz/ A. Hopej dział. gospodarcza j. niemiecki biologia j. polski pracow. Ekonom
5. A. Kufel religia j. polski chemia dział. gospodarcza pracow. Ekonom
6. E. Lisowska wf- E.W podst. przedsiebior. BHP biologia rozszerz. religia
7. B. Musiatowicz wf – E.W religia religia prod. zwierzeca zarządzanie firmą
8. M. Dygdałowicz g. do dys. wych/ E.W zarządzanie firmą Godz. Do dysp. Wychow.

 

PIĄTEK

L.p. Dyżury I B  kr III B  k I T ag I T ap II T a III T a
1. K. Kornobis wyp. w gast/podst.dzi g. do dys. wych /M.D j. niemiecki WOS rozszerz.  podstawy przetw. sp
2. M. Świerbutowicz  wyp. w gast/podst.dzi   Zajęcia praktyczne fizyka biologia Ekonomikaw agrobizn. historia i społeczeńs
3. M. Cieślak podst. przedsieb        7 g. historia chemia Ekonomika w agrobizn. j. niemiecki zawodowy
4. M. Dygdałowicz g. do dysp. wych/ MŚ geografia historia biologia rozszerz. zarządzanie firmą
5. M. Cieślak j. niemiecki informatyka eduk. dla bezp. podst. przetwór. ekonomika
6. J. Chrusciel informatyka eduk dla bezp. biologia rozszerz. matematyka el. rachunkowości
7. S. Dwornik Wf – D.W matematyka informatyka przepisy ruchu drogow. biologia rozszerz
8. A. Szubert8 matematyka przepisy ruchu drogow.