PONIEDZIAŁEK

 

L.p. Dyżury K     I B       R K      II B        R AG    I Ta    AP AG   II Ta     AP AG     II Tb     AP III T a IV T a
1. M. Cieślak PP Wf              DW muzyka Pr. Zwi – pod. arch Pr zwierz/   – Prac. biznesu Matematyka  A. SZ
2. M.Świerbutowicz Wyp.w gas./pr.roln. Wf              DW Matematyka   A.SZ j. angielski Biolog. rozszerz Zarządzanie    MC El. rachunkowosci
3. B. Musiatowicz Wyp.w gas/bhp Biologia z El. chemi Godz. Do Dys. wj Matematyka    MC Wf             DW Matematyka  A.SZ j. niemiecki
4. P. Draczyńska Godz. Do Dys w Wyp.w gast/pr.roślin Wf           DW biologia j. angielski Prac.biznesu j. niemiecki
5. A. Kufel Biologia z El chemi Technol./pr.rośl Wf           DW j. niemiecki Matematyka   MC j. angielski religia
6. M. Dygdałowicz religia j. niemiecki Biologia rozszerz. PP WOS rozszerz Prac. biznesu j. angielski
7. E. Lisowska edb God. Do Dys w religia Biolog. Rozszerz. PP Prac. biznesu Hist. i społeczeń.
8.     religia     Biologia rozszerz WOS rozszerz.  

 

WTOREK

 

L.p. Dyżury K    I B  kr     R II B  kr TA     I T a   TR TA     II Ta     TR TA     II Tb       TR III T a IV T a
1. D. Wisniewski Zaj. praktyczne Wf              DW Pr.sur   /Zaj.prakt. Wf                E.W. j. polski Zarządzanie    MC Pr. Biznesu
2. M. Cieslak A.H   /          R/M Matematyka    MC Pr.sur      /   M.K Wf                 E.W j. polski j. niemiecki Pr. Biznesu
3. M. Dygdałowicz 7g. j. niemiecki Zaj.pr.     /6g Matematyka    MC Wf                  DW j. polski Pr. biznesu
4. A. Ptasznik   Dział. w g/j. nie.z R.M      / 12.40 j. polski Wf                  DW ekonomika Wf                EW
5. A. Kufel   j. polski      12.40      / historia Godz. Do Dys.wyc Biologia rozszerz Wf                 E.W
6. B. Musiatowicz 13.35 historia j. niemiecki chemia Ekonom/obiek.ar Wf                  DW j. polski
7. M. Kurzawska          –   / Prz. r.dr Wf              DW biologia El. Rach/obiek. arc   WOS rozszerz
8. S. Dwornik          –      /prz.r/dr   Godz. Do Dys wy   –         /podst. arch    

 

ŚRODA

 

L.p. Dyżury K       I B        R K      II B        R AG     I Ta        AP AG   II Ta       AP AG    II Tb       AP III T a IV T a
1. B. Musiatowicz              – Dział.gos/technika j. polski Pr. Sur  /Zaj.pr Pr. Sur  /Zaj.pr el. rachunkowości Biolog rozszerz
2. M. Dygdałowicz PP Zaj.prak    /Zaj prak j. polski Pr. Sur / M.K Pr. Sur / M.K Biologia rozszerz Pr. biznesu
3. M. Cieślak geografia 9.00-13.05 chemia Zaj. Pr  / MK Zaj. Pr  / MK j. niem w agrobiz Pr. biznesu
4. A. Ptasznik Wf                E.W A.H        /J.S biologia R.M       /13.35 R.M       /13.35 El. rachunkow j. polski
5. P. Draczyńska j. polski   bhp 13.35 13.35 j. angielski Matematyka   A.Sz
6. A. Szubert religia   j. angielski     Hist. I społecz Matematyka   A.Sz
7. E. Lisowska     historia religia religia Matematyka   A.Sz j. angielski
8.       religia     Godz. Do Dys w  

 

CZWARTEK

 

L.p. Dyżury K       I B         R K      II B       R K       I T a      R AG    II T a   AR AG    II b   AP III T a IV T a
1. A. Ptasznik            – Wyp. W g/pr.zwier  Pr.rosl  /rosl. ozdob historia Matematyka      MC

 

j. polski Wf             E.W
2. M. Kurzawska j. niemiecki Matematyka   MC historia Pr. Rosl/rośl. ozdob Pr. Rosl/rośl. ozdob Pr. przetwórstwa j. polski
3. M. Świerbutowicz Wf                 E.W j. polski chemia Pr. Rosl/rośl. ozdob Pr. Rosl/rośl. ozdob Hist i społ. j.angielski
4. P. Draczyńska Wf                 E.W Technol/pr zwierz j. niemiecki fizyka j. polski j. angielski WOS rozszerz
5. M. Dygdałowicz Matematyka     M.C religia j. polski j. angielski j. niemiecki Pr. przetwórstwa Pr. Biznes.
6. R. Milewicz Techno /technika geografia j. angielski religia religia Matematyka   A.SZ Pr. biznes
7. A. Szubert Techno/dział.gos   Matematyka   A.SZ Wf                 E.W j. angielski religiahh  

 

PIĄTEK

 

L.p. Dyżury K     I B       R K      II B       R AG     I T a       AP AG     II T a   AR AG     II b      AR III T a IV T a
1. M. Cieslak matematyka Zaj.pr/  Zaj. pr             – j. n w ag  / rosl. ozd j. n w ag  / rosl. ozd religia El. rachunkowosci
2. A. Ptasznik j. polski A. H   / R.M biologia j. n w ag  / rosl. ozd j. n w ag  / rosl. ozd Pr biznesowa religia
3. M. Kurzawska Techno/ dział gos 12.45 edb Prod zw/ ros.ozdob Prod zw/ ros.ozdob j. polski Pr. biznesowa
4. M. Dygdałowicz historia   informatyka j. polski El. Rach/obiek. ar Wf              DW Biologia rozszerz
5. A. Kufel j. niemiecki   Pr zw   /rosl. ozdob j. polski WOS rozszerzony Wf               DW Pr. biznesowa
6. M.Świerbutowicz informatyka Tech.w gas/ Technika/ rośl. ozd j. niemiecki Przep ruchu drog WOS rozszerz Pr. biznesowa
7. R. Milewicz     Technika/ros. ozdo informatyka Przep ruchu drog Podst. przetwórst Godz do Dys w
8. M. Kurzawska j       Ekonom/obiek.ar