Obowiązuje od 05 września 2022

       PONIEDZIAŁEK  
  dyżur I BS II BS III BS I TA (MT) I TK (HT) II T III T IV TP IV TG
 

1

  j.polski j.niemiecki Tech.gastr.z towar/Technika w rol Zaj.prakt.z.pr.rolniczej A.L J. angielski PP fizyka Wf DW Biologia R
 

2

  j. niemiecki

 

Zaj.z.wych

 

Tech.gastr.z towar/Obsługa oprysk Zaj.prakt.z.pr.rolniczej A.L Matematyka

 

Wf DW. El. rachunkowości

 

 

Biologia R j. angielski
 

3

 

  Tech.gastr.z towar/ Pr.roślinna G.K. matematyka

 

Gastronomia w praktyce 5

Zajęcia prak.z.pr.rolniczej

A.H       /        R.M

 

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej A.L Wf DW.  

polski

Biologia R Ob.mał.arch,kraj/Elementy rachunkowości

 

.

Hist i społ. U

 

4

  Historia i teraźniejszość Tech.gastr.z towar/ Pr.roślinna A.H       /        R.M

 

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej A.L Biologia

 

Fizyka K.D

 

PP

 

Ob.mał.arch,kraj/ Ekonomika i zarządzanie

 

j. angielski
 

5

  Tech.gastr.z towar/ BHP w pr.rol biologia z el. chem

 

A.H       /        R.M

 

Prac.pr.i.poz.sur.żywnościowych Zaj.z.wych polski Wf DW fizyka WOS R
 

 

6

  PP Wyp.i.zas.bhp/ Pr.zwierz

 

A.H     /         R.M

 

Prac.pr.i.poz.sur.żywnościowych BHP . Pod.arch.kraj/ Pr. zwierzęca

 

 

Historia Florystyka Zaj. z wych
 

7

  Historia Tech.gastr.z towar/Pr.roślinna

 

A.H    /   R.M

 

9.50– 13.55

BHP .

historia

.Rosli.ozd.w.arch/ j. niemiecki w agr Matematyka Wf DW. Obj.mał.arch kra/ Pracownia ekonomiczno –biznesowa 1
8     Historia

 

 

  Wf K   Rosli.ozd.w.arch/

 

  Wos Proj.ob.arch.kraj/

Pracownia ekonomiczno –biznesowa 2

WTOREK  
  dyżur IBS IIBS III BS ITA I TK IIT IIIT IVTP IVTG
 

1

  Wf K Wyp.i.zas.bhp/j.

Technika w rol

Dz.gosp.w.gast/Pr. zwierzęca Biologia Zaj.pra.ob.arch,kraj religia Geografia

 

j. niemiecki

 

 

j.polski kon
 

2

  Wf K

 

Tech.gastr.z towar/Pr. zwierzęca pr.roślinna/

Dział gosp w gas

 

Religia

 

Zaj.pra.ob.arch,kraj j. niemiecki Biologia R

 

Geografia

 

Matematyka

 

 

3

   

Matematyka

 

Procesy tech. w gast.- 5g

Zaj.prak.z.pr.rol A.L

Tech.gastr.z towar/ j.niem.w.rol

 

Mar.w dz. Prod i usł Zaj.pra.ob.arch,kraj j. angielski

 

Chemia j. polski Biologia R

 

 

4

  Biologia

 

 

Procesy tech. w gast.- 5g

Zaj.prak.z.pr.rol A.L

Tech.gastr.z towar/obsługa opryskiwacza Chemia  

religia

Rosli.ozd.w.arch/

j. niemiecki w agr

Dział gosp Ob.mał.arch,kraj/elementy rachunkowosci

 

j. angielski

 

 

5

 

  Tech.gastr.z towar/pods.dział gosp Procesy tech. w gast.- 5g

Zaj.prak.z.pr.rol A.L

Matematyka pr.roślinna Chemia Biologia polski Ob.mał.arch,kraj pracownia ekon-biznesowa j.niemiecki
 

6

  Wyp.i.zas.bhp/podstdział.gosp Procesy tech. w gast.- 5g\ Zaj.prak.z.pr.rol A.L

9.50 – 13.55(k) 14.20 (r)

 

j. polski

 

Wf K Chemia Produkcja roślinna /Rosli.ozd.w.arch . j. angielski

 

Proj.ob.arch.kraj/ekonomika i zarządzanie  

j.polski

 

7

  Wyp.i.zas.gast/ . Procesy tech. w gast.- 5g\ Zaj.prak.z.pr.rol A.L

9.50 – 13.55 14.20

Zaj z wych

 

 

Chemia

 

 

 

Rosli.ozd.w.arch j. angielski

 

.

Pracownia .przetwórstwa .spożywczego

 

Proj.ob.arch.kraj/pracownia ekon-biznesowa j.polski
8       Pr. zwierzęca Wf K

 

j. niemiecki

 

Chemia Pracownia .przetwórstwa .spożywczego

 

Proj.ob.arch.kraj/ pracownia ekon-biznesowa3
9                    
SRODA  
  dyżur IBS IIBS III BS ITA ITK IIT IIIT IVTP IVG
 

1

  EDB

 

Matematyka

 

Gastronomia w praktyce – 1g A.H

Zaj. pr z prod.rol – 8h R.M

Biologia religia Zaj.pra.ob.arch,kraj/ Prac.pr.i.poz.sur.żywnościowych Dział gosp Religia K j.polski
 

2

  j. niemiecki

 

religia Procesy tech. w gast.- 7g.

Zaj. pr z prod.rol – 8h R.M

Mar.w dz. Prod i usł EDB Zaj.pra.ob.arch,kraj/ Prac.pr.i.poz.sur.żywnościowych .polski Religia K matematyka
 

3

  Religia

 

 

.

j.niemiecki

 

Procesy tech. w gast.- 7g.

Zaj. pr z prod.rol – 8h

EDB Biologia Zaj.pra.ob.arch,kraj/ pr.roślinna

 

.polski Matematyka

 

Religia K
 

4

  religia .polski Procesy tech. w gast.- 7g. j. niemiecki

pr.roślinna

Zaj.pra.ob.arch,kraj Biologia matematyka Prace w ob.arch kraj pracownia ekon-biznesowa

 

Religia K
 

5

    religia Procesy tech. w gast.- 7g.

Zaj. pr z prod.rol – 8h

j. niemiecki Zaj.pra.ob.arch,kraj Biologia R

 

j. angielski Proj.ob.arch.kraj/ekonomika i zarządzanie Matematyka K
 

6

  Matematyka

 

Wf DW. Procesy tech. w gast.- 7g.

Zaj. pr z prod.rol – 8h

j. angielski .Zaj.pra.ob.arch,kra

 

.j. niemiecki religia Proj.ob.arch.kraj/ pracownia ekon-biznesowa  

Biologia R

 

7

    Wf DW. Procesy tech. w gast.- 7g.

Zaj. pr z prod.rol – 8h

8.00-13.35

 

zaj.z.wych M.B

 

Historia i teraźniejszość  

Matematyka

 

religia Prace w ob.arch kraj pracownia ekon-biznesowa

 

j.niemiecki K/ j. angielski K

 

8         Historia j. niemiecki

 

    j. angielski

 

Wf DW.

 

9                    

 

CZWARTEK  
  dyżur IBS IIBS III BS ITA ITK IIT IIIT IVTP IVTG
 

1

  Procesy tech. w gast.- 7g.E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

geografia histora Pr. zwierzęca

 

.polski

 

 

Zaj.pra.ob.arch,kraj/ zaj.prakw prod.rol Wf DW Obsługa opryskiwacza

 

pracownia ekon-biznesowa 4

 

 

2

  Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

Wf DW. Geografia

 

Pods. Tech

 

.polski Zaj.pra.ob.arch,kraj/ zaj.prakw prod.rol j. niemiecki

 

j. angielski zaw/ pracownia ekon-biznesowa

 

WOS R

 

3

 

  Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

Dział gosp w gas/

Obsługa opryskiwacza

wos

 

Polski

 

 

Wf DW.

 

Zaj.pra.ob.arch,kra/ zaj.prakw prod.rol .

Geografia

 

 

j. angielski  

matematyka

 

4   Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

Dział gosp w gas/

niem. w rol

 

Religia

 

Polski

 

 

Wf DW.

 

Zaj.pra.ob.arch,kraj

/ zaj.prakw prod.rol

 

matematyka Geografia

 

Biologia R
5   Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

.

j. polski

 

 

 

 

Wf DW.

Biologia R

 

Rosli.ozd.w.arch

 

 

Religia

 

Zaj.z wych Matematyka

 

Proj.ob.arch.kraj/elementy rachunkowosci
6   Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

  religia

 

. Matematyka

 

 

 

 

 

Rosli.ozd.w.arch polski Wf DW.

 

Biologia R Proj.ob.arch.kraj/ Pracownia ekonomiczno –biznesowa5
7   Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

8.00-13.35

   

 

religia polski

 

.

Matematyka

 

  Wf DW Proj.ob.arch.kraj/ Pracownia ekonomiczno -biznesowa 6
8            

 

 

Rosli.ozd.w.arch Pr. zwierzęca     Pracownia ekonomiczno –biznesowa7
PIĄTEK  
  dyżur I BS II BS III BS I TA I TK II T III T IV TP IV TG
 

1

  Wf K

 

Gastronomia w praktyce – 6g  E.L

Zaj. pr z prod.rol -6g A.L

j. niemiecki j.angielski

 

muzyka Biologia

 

Podstawy przetwórstwa spożywczego j. polski

 

Prace.w.ob.arch.kraj Pracownia ekonomiczno –biznesowa8
 

2

  informatyka Gastronomia w praktyce – 6g W-f DW. muzyka Biologia r

 

Up.iwyk.ros.ziel

 

Podstawy przetwórstwa spożywczego

 

j.polski

 

 

 

j. angielski
 

3

  j. polski Gastronomia w praktyce – 6g

Zaj. pr z prod.rol -6g

pr.roślinna/

/ j.niem. zaw

Historia i teraźniejszość j. angielski Up.iwyk.ros.ziel informatyka  

historia

Wf DW.
 

4

  Chemia

 

Gastronomia w praktyce – 6g

Zaj. pr z prod.rol -6g

 j. polski

 

 

Pods. tech Florystyka

 

j. niemiecki w agr/informatyka2 Historia  

j. angielski

 

Prace.w.ob.arch.kraj/ elementy rachunkowosci
 

5

  Zaj.z.wych

 

Gastronomia w praktyce – 6g

Zaj. pr z prod.rol -6g 8.00- 12.50

Biologia z el.chem informatyka Florystyka Wf DW

 

Przep.ruchu.drogowego Matematyka

 

Hist i społ. U
6   .tech w rol

 

Gastronomia w praktyce – 6g 12,50

Zaj. pr z prod.rol -6g

8.00- 13.25

Wf DW. matematyka informatyka Zaj. wych Przep.ruchu.drogowego fizyka Prace.w.ob.arch.kraj Pracownia ekonomiczno –biznesowa 9
7     Przep.ruchu drogowego Tech.w.rol Historia matematyka

 

Informatyka 1 j. niemiecki Zaj.z wych

 

Prace.w.ob.arch.kraj Pracownia ekonomiczno –biznesowa 10
8

 

    Przep.ruchu drogowego     historia     Ob.mał.arch,kraj5 Wf DW.

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje od 05 września 2022

       PONIEDZIAŁEK  
  dyżur I BS         II BS III BS I TA (MT) I TK (HT) II T III T IV TP IV TG
 

1

  j.polski j.niemiecki Tech.gastr.z towar/Technika w rol Zaj.prakt.z.pr.rolniczej A.L J. angielski PP fizyka Wf DW Biologia R
 

2

  j. niemiecki

 

Zaj.z.wych

 

Tech.gastr.z towar/Obsługa oprysk Zaj.prakt.z.pr.rolniczej A.L Matematyka

 

Wf DW. El. rachunkowości

 

 

Biologia R j. angielski
 

3

 

  Tech.gastr.z towar/ Pr.roślinna G.K. matematyka

 

Gastronomia w praktyce 5

Zajęcia prak.z.pr.rolniczej

A.H       /        R.M

 

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej A.L Wf DW.  

polski

Biologia R Ob.mał.arch,kraj/Elementy rachunkowości

 

.

Hist i społ. U

 

4

  Historia i teraźniejszość Tech.gastr.z towar/ Pr.roślinna A.H       /        R.M

 

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej A.L Biologia

 

Fizyka K.D

 

PP

 

Ob.mał.arch,kraj/ Ekonomika i zarządzanie

 

j. angielski
 

5

  Tech.gastr.z towar/ BHP w pr.rol biologia z el. chem

 

A.H       /        R.M

 

Prac.pr.i.poz.sur.żywnościowych Zaj.z.wych polski Wf DW fizyka WOS R
 

 

6

  PP Wyp.i.zas.bhp/ Pr.zwierz

 

A.H     /         R.M

 

Prac.pr.i.poz.sur.żywnościowych BHP . Pod.arch.kraj/ Pr. zwierzęca

 

 

Historia Florystyka Zaj. z wych
 

7

  Historia Tech.gastr.z towar/Pr.roślinna

 

A.H    /   R.M

 

9.50– 13.55

BHP .

historia

.Rosli.ozd.w.arch/ j. niemiecki w agr Matematyka Wf DW. Obj.mał.arch kra/ Pracownia ekonomiczno –biznesowa 1
8     Historia

 

 

  Wf K   Rosli.ozd.w.arch/pr.roślinna

 

  Wos Proj.ob.arch.kraj/

Pracownia ekonomiczno –biznesowa 2

WTOREK  
  dyżur IBS          IIBS III BS ITA I TK         IIT IIIT IVTP IVTG
 

1

  Wf K Wyp.i.zas.bhp/j.

Technika w rol

Dz.gosp.w.gast/Pr. zwierzęca Biologia Zaj.pra.ob.arch,kraj religia Geografia

 

j. niemiecki

 

 

j.polski kon
 

2

  Wf K

 

Tech.gastr.z towar/Pr. zwierzęca pr.roślinna/

Dział gosp w gas

 

Religia

 

Zaj.pra.ob.arch,kraj j. niemiecki Biologia R

 

Geografia

 

Matematyka

 

 

3

   

Matematyka

 

Procesy tech. w gast.- 5g

Zaj.prak.z.pr.rol A.L

Tech.gastr.z towar/ j.niem.w.rol

 

Mar.w dz. Prod i usł Zaj.pra.ob.arch,kraj j. angielski

 

Chemia j. polski Biologia R

 

 

4

  Biologia

 

 

Procesy tech. w gast.- 5g

Zaj.prak.z.pr.rol A.L

Tech.gastr.z towar/obsługa opryskiwacza Chemia  

religia

Rosli.ozd.w.arch/

j. niemiecki w agr

Dział gosp Ob.mał.arch,kraj/elementy rachunkowosci

 

j. angielski

 

 

5

 

  Tech.gastr.z towar/pods.dział gosp Procesy tech. w gast.- 5g

Zaj.prak.z.pr.rol A.L

Matematyka pr.roślinna Chemia Biologia polski Ob.mał.arch,kraj pracownia ekon-biznesowa j.niemiecki
 

6

  Wyp.i.zas.bhp/podstdział.gosp Procesy tech. w gast.- 5g\ Zaj.prak.z.pr.rol A.L

9.50 – 13.55(k) 14.20 (r)

 

j. polski

 

Wf K Chemia Prac.pr.i.poz.sur.żywnościowych /Rosli.ozd.w.arch . j. angielski

 

Proj.ob.arch.kraj/ekonomika i zarządzanie  

j.polski

 

7

  Wyp.i.zas.gast/ . Procesy tech. w gast.- 5g\ Zaj.prak.z.pr.rol A.L

9.50 – 13.55 14.20

Zaj z wych

 

 

Chemia

 

 

 

Rosli.ozd.w.arch j. angielski

 

.

Pracownia .przetwórstwa .spożywczego

 

Proj.ob.arch.kraj/pracownia ekon-biznesowa j.polski
8       Pr. zwierzęca Wf K

 

j. niemiecki

 

Chemia Pracownia .przetwórstwa .spożywczego

 

Proj.ob.arch.kraj/ pracownia ekon-biznesowa3
9                    
SRODA  
  dyżur IBS          IIBS III BS ITA ITK IIT IIIT IVTP IVG
 

1

  EDB

 

Matematyka

 

Gastronomia w praktyce – 1g A.H

Zaj. pr z prod.rol – 8h R.M

Biologia religia Zaj.pra.ob.arch,kraj/ Prac.pr.i.poz.sur.żywnościowych Dział gosp Religia K j.polski
 

2

  j. niemiecki

 

religia Procesy tech. w gast.- 7g.

Zaj. pr z prod.rol – 8h R.M

Mar.w dz. Prod i usł EDB Zaj.pra.ob.arch,kraj/ Prac.pr.i.poz.sur.żywnościowych .polski Religia K matematyka
 

3

  Religia

 

 

.

j.niemiecki

 

Procesy tech. w gast.- 7g.

Zaj. pr z prod.rol – 8h

EDB Biologia Zaj.pra.ob.arch,kraj/ pr.roślinna

 

.polski Matematyka

 

Religia K
 

4

  religia .polski Procesy tech. w gast.- 7g. j. niemiecki

pr.roślinna

Zaj.pra.ob.arch,kraj Biologia matematyka Prace w ob.arch kraj pracownia ekon-biznesowa

 

Religia K
 

5

    religia Procesy tech. w gast.- 7g.

Zaj. pr z prod.rol – 8h

j. niemiecki Zaj.pra.ob.arch,kraj Biologia R

 

j. angielski Proj.ob.arch.kraj/ekonomika i zarządzanie Matematyka K
 

6

  Matematyka

 

Wf DW. Procesy tech. w gast.- 7g.

Zaj. pr z prod.rol – 8h

j. angielski .Zaj.pra.ob.arch,kra

 

.j. niemiecki religia Proj.ob.arch.kraj/ pracownia ekon-biznesowa  

Biologia R

 

7

    Wf DW. Procesy tech. w gast.- 7g.

Zaj. pr z prod.rol – 8h

8.00-13.35

 

zaj.z.wych M.B

 

Historia i teraźniejszość  

Matematyka

 

religia Prace w ob.arch kraj pracownia ekon-biznesowa

 

j.niemiecki K/ j. angielski K

 

8         Historia j. niemiecki

 

    j. angielski

 

Wf DW.

 

9                    

 

CZWARTEK  
  dyżur IBS          IIBS III BS ITA ITK IIT IIIT IVTP IVTG
 

1

  Procesy tech. w gast.- 7g.E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

geografia histora Pr. zwierzęca

 

.polski

 

 

Zaj.pra.ob.arch,kraj/ zaj.prakw prod.rol Wf DW Obsługa opryskiwacza

 

pracownia ekon-biznesowa 4

 

 

2

  Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

Wf DW. Geografia

 

Pods. Tech

 

.polski Zaj.pra.ob.arch,kraj/ zaj.prakw prod.rol j. niemiecki

 

j. angielski zaw/ pracownia ekon-biznesowa

 

WOS R

 

3

 

  Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

Dział gosp w gas/

Obsługa opryskiwacza

wos

 

Polski

 

 

Wf DW.

 

Zaj.pra.ob.arch,kra/ zaj.prakw prod.rol .

Geografia

 

 

j. angielski  

matematyka

 

4   Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

Dział gosp w gas/

niem. w rol

 

Religia

 

Polski

 

 

Wf DW.

 

Zaj.pra.ob.arch,kraj

/ zaj.prakw prod.rol

 

matematyka Geografia

 

Biologia R
5   Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

.

j. polski

 

 

 

 

Wf DW.

Biologia R

 

Rosli.ozd.w.arch

 

 

Religia

 

Zaj.z wych Matematyka

 

Proj.ob.arch.kraj/elementy rachunkowosci
6   Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

  religia

 

. Matematyka

 

 

 

 

 

Rosli.ozd.w.arch polski Wf DW.

 

Biologia R Proj.ob.arch.kraj/ Pracownia ekonomiczno –biznesowa5
7   Procesy tech. w gast.- 7g. E.L

Zaj.prakt.z.pr.rolniczej J.S

8.00-13.35

   

 

religia polski

 

.

Matematyka

 

  Wf DW Proj.ob.arch.kraj/ Pracownia ekonomiczno -biznesowa 6
8            

 

 

Rosli.ozd.w.arch Pr. zwierzęca     Pracownia ekonomiczno –biznesowa7
PIĄTEK  
  dyżur I BS II BS III BS I TA I TK II T III T IV TP IV TG
 

1

  Wf K

 

Gastronomia w praktyce – 6g  E.L

Zaj. pr z prod.rol -6g A.L

j. niemiecki j.angielski

 

muzyka Biologia

 

Podstawy przetwórstwa spożywczego j. polski

 

Prace.w.ob.arch.kraj Pracownia ekonomiczno –biznesowa8
 

2

  informatyka Gastronomia w praktyce – 6g W-f DW. muzyka Biologia r

 

Up.iwyk.ros.ziel

 

Podstawy przetwórstwa spożywczego

 

j.polski

 

 

 

j. angielski
 

3

  j. polski Gastronomia w praktyce – 6g

Zaj. pr z prod.rol -6g

pr.roślinna/

/ j.niem. zaw

Historia i teraźniejszość j. angielski Up.iwyk.ros.ziel informatyka  

historia

Wf DW.
 

4

  Chemia

 

Gastronomia w praktyce – 6g

Zaj. pr z prod.rol -6g

 j. polski

 

 

Pods. tech Florystyka

 

j. niemiecki w agr/informatyka2 Historia  

j. angielski

 

Prace.w.ob.arch.kraj/ elementy rachunkowosci
 

5

  Zaj.z.wych

 

Gastronomia w praktyce – 6g

Zaj. pr z prod.rol -6g 8.00- 12.50

Biologia z el.chem informatyka Florystyka Wf DW

 

Przep.ruchu.drogowego Matematyka

 

Hist i społ. U
6   .tech w rol

 

Gastronomia w praktyce – 6g 12,50

Zaj. pr z prod.rol -6g

8.00- 13.25

Wf DW. matematyka informatyka Zaj. wych Przep.ruchu.drogowego fizyka Prace.w.ob.arch.kraj Pracownia ekonomiczno –biznesowa 9
7     Przep.ruchu drogowego Tech.w.rol Historia matematyka

 

Informatyka 1 j. niemiecki Zaj.z wych

 

Prace.w.ob.arch.kraj Pracownia ekonomiczno –biznesowa 10
8

 

    Przep.ruchu drogowego     historia     Ob.mał.arch,kraj5 Wf DW.