PONIEDZIAŁEK 

DYŻURY II B -K III ZSZ -R I T II T
    1. Ptasznik
matematyka Prac. Prod. I pozys sur j. polski
M. Cieślak Podst. przedsiębiorczosci Zajęcia praktyczne Prac. Prod. I pozys sur j. polski
A. Ptasznik j. polski B. Musiatowicz Godz. do dysp. Wych. matematyka
A. Kufel j. niemiecki Zajęcia praktyczne – Ekonomika w agrob.
M. Cieślak Działalność gospodar w gastr. R. Milewicz j. niem w agrobizn.
M. Świerbutowicz Tech. Gastr. w gastronomii Podst. przedsięb.
M. Świerbutowicz Tech. Gastr. w gastronomii religia
E. Lisowska religia Podst. Przetwórstwa

WTOREK     

DYŻURY II B – K III ZSZ – R I T II T
1. B. Musiatowicz Zajęcia praktyczne Prod. zwierzęca Produkt. roślinna
2. M. Cieślak Zajęcia praktyczne R. Milewicz matematyka Prod. zwierzęca
3. E. Wachnienko Podst. przedsiębiorczości Biol. rozszerzona
4. A. Kufel Geografia j. niemiecki
5. E. Wachnienko historia Wf
6. K. Kordobis – Madera BHP WOS
7. M. Cieślak WOS Dział.  gospodarcza

ŚRODA

DYŻURY II B – K III ZSZ – R              I T              II T
1. P. Draczyńska Wypos. i zas. bezpieczeństwa Zajęcia praktyczne j. angielski Prac. Prod. I pozys sur
2. D. Wiśniewski Techn. Gastr. z towaroznaw. B. Musiatowicz Wf Prac. Prod. I pozys sur
3. M. Świerbutowicz Wypos. i zas. Bezp. w gastr. Wf Zajęcia praktyczne –
4. A. Kufel j. polski  j. niemiecki R. Milewicz
5. E. Wachnienko j. niemiecki j. polski
6. A. Ptasznik wf WOK
7. E. Lisowska wf religia
8. religia

CZWARTEK

DYŻURY II B- K III ZSZ – R I T II T
1. K. Kordobis – Madera Podst. przedsiębiorczosci j. niemiecki Produkt. roślinna WOS rozszerzony
2. M. Cieślak historia Wf Produkt. roślinna matematyka
3. E. Wachnienko j. niem. zawodowy Wf historia Zarządz. firmą
4. A. Kufel wf matematyka chemia j. angielski
5. P. Draczyńska Dział gospod. w gastronomii Godz. do dys. wychow. biologia  j. angielski
6. R. Milewicz Dział gospod. w gastronomii j. niemiecki Eduk. dla bezpieczeństwa Wf
7. P. Draczyńska Godz do dys. wychow. Podst. techniki Wf

PIĄTEK 

DYŻURY II B – K III ZSZ – R I T II T
1. R. Milewicz  religia   fizyka  j. polski
2. E. Lisowska Zajęcia praktyczne  j. polski Podst. techniki Religia
3. A. Ptasznik  j. polski religia Dział gospodarcza.
4. B. Musiatowicz religia   j. polski Ekonomika w agrobiznesie
5. D. Wiśniewski wf Matematyka Pr. zwierzęca
6. M. Cieślak matematyka Wf Biologia rozszerzona
7. K. Kiedos  informatyka Godz. do dys. wychow.