PONIEDZIAŁEK

L.p. Dyżury I B  kr III B  k I T ag I T ap II T a III T a
1. A. Ptasznik matematyka techn. gastronomiczna wf- D.W               – j. polski WOS rozszerz
2. K. Kornobis tech.gast / prod. roslin matematyka wf – D. W j. polski j. niemiecki historia i społeczeńs.
3. M. Świerbutowicz tech. gast / tech. w roln WOS j. polski j. niemiecki . wf – D. W pracow. ekonom – bizn
4. D. Wiśniewski j. polski techn. gastronomiczna podst. tech ./ rośl. ozd. podst. tech ./ rośl. ozd. WOS rozszerz pracow. ekonom – bizn
5. M. Dygdałowicz biologia z el. chemii działal. gospodarcza podst. tech ./ rośl. ozd. podst. tech . /rośl. ozd. j. angielski matematyka
6. M. Kurzawska tech. gastr   ./ bhp religia pr. zwierz / rośl. ozd. pr. Zwierz / rośl. ozd matematyka j. angielski
7. A. Szubert g. do dysp. wych/ MŚ dział. gospodarcza       –         /podst. archit. j. angielski religia matematyka
8. P. Draczynska       muzyka    

 

WTOREK

L.p. Dyżury I B  kr III B  k I T ag I T ap II T a III T a
1. A. Ptasznik wf – D.W   pr.prod.sur ./ rosl. ozd. pr.prod.sur ./ rosl. ozd.  działaln. gospodarcza j. polski
2. M. Cieślak matematyka Zajęcia praktyczne pr.prod.sur / zaj. prakt pr.prod.sur / zaj. prakt dział. gospodarcza j. polski
3. A Kufel wf – D.W 7 godzin zaj. prakt /   M.K  zaj. prakt /   M.K podst. przedsięb wf – E.W
4. B. Musiatowicz wyp. w gast/podst.dzi 13.45     R. M    /       6 g.     R. M    /       6 g. wf – D.W pracow. przetwórstwa
5. M. Cieslak  wyp. w gast/podst.dzi        5g       /    13.50      4g       /     13.50 wf – DW pracow. przetwórstwa
6. D. Wisniewski religia        13.50          /         13.05       / prod. zwierzęca j. angielski
7. P. Draczynska                   /               / religia j. angielski
8.              

 

ŚRODA

L.p. Dyżury I B  kr III B  k I T ag I T ap II T a III T a
1. A. Ptasznik eduk. dla bezp. techn. gastronomiczna wf – D.W j. polski Godz. do dysp. Wych. matematyka
2. M. Świerbutowicz j. niemiecki techn. gastronomiczna matematyka j. polski pr. prod. sur. żywn. wf- E. W
3. A. Kufel j. polski j. niemiecki historia matematyka pr. prod. sur. żywn. wf – E.W
4. K. Kornobis historia wf –  E.W biologia j. angielski zajęcia praktyczne j. niemiecki
5. B. Musiatowicz religia   WOS Wf  EW 5 g.     14.50 biologia rozszerz
6. E. Lisowska     j. angielski historia R. Milewicz religia
7. K. Kornobis     religia religia   WOS rozszerz
8. M. Kiedos     wiedza o kulturze      

 

CZWARTEK

L.p. Dyżury I B  kr III B  k I T ag I T ap II T a III T a
1. M. Dygdałowicz   j. polski pr. rośl/       – pr. rośl/       – j. angielski elementy rachunkow.
2. A. Ptasznik     zajęcia praktyczne j. niemiecki zawod. BHP wf- E.W pr. roślinna j. polski
3. M. Dygdałowicz 7 godz. g.do dys. wych /MC chemia wf – E. W j. polski pracow. ekonom
4. M. Cieślak R. Milewicz/ A. Hopej wf – E.W j. niemiecki biologia j. polski pracow. Ekonom
5. A. Kufel 13.45 religia j. polski chemia j. niemiecki zawod. pracow. Ekonom
6. E. Lisowska   wf- E.W podst. przedsiebior. BHP biologia rozszerz. religia
7. B. Musiatowicz     religia religia prod. zwierzeca zarządzanie firmą
8. M. Dygdałowicz       g. do dys. wych/ E.W zarządzanie firmą Godz. Do dysp. Wychow.

 

PIĄTEK

L.p. Dyżury I B  kr III B  k I T ag I T ap II T a III T a
1. K. Kornobis podst  przedsiębior.   g. do dys. wych /M.D j. niemiecki WOS rozszerz  podstawy przetw. sp
2. M. Świerbutowicz podst. Przedsieb.909ij   Zajęcia praktyczne fizyka biologia Ekonomikaw agrobizn. historia i społeczeńs
3. M. Cieślak j. niemiecki        7 g. geografia historia podst. przetwór zarządzanie firmą
4. M. Dygdałowicz geografia   historia chemia Ekonomika w agrobizn j. niemiecki zawodowy
5. M. Cieślak informatyka 13.45 informatyka  eduk. dla bezp  biologia rozszerz ekonomika
6. J. Chrusciel Wf – D.W   eduk. dla bezp biologia rozszerz matematyka el. rachunkowości
7. S. Dwornik     matematyka informatyka przepisy ruchu drogow. biologia rozszerz
8. A. Szubert8       matematyka przepisy ruchu drogow.