Podsumowanie pracy w semestrze I roku szkolnego 2017/2018

Dnia 11 stycznia w ZSP w Rudnej odbył się apel podsumowujący pracę uczniów i nauczycieli w semestrze pierwszym. Podczas apelu przygotowanego przez SU przedstawiono osiągnięcia edukacyjne najlepszych uczniów, średnie ocen każdej klasy i średnią frekwencję. Uczniowie, którzy wykazali się najlepszymi wynikami i największym zaangażowaniem w pracę na rzecz klasy i szkoły otrzymali nagrody rzeczowe. Nie zabrakło również fotograficznego zapisu naszej pracy w postaci prezentacji medialnej.
SU