Podziękowania za udział w programie edukacyjnym PIP

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Programie Edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. W trakcie projektu zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koordynatorem projektu była pani Magdalena Kozicka-Dygdałowicz