Procedury nauczania hybrydowego i zdalnego

ZARZĄDZENIE  NR 16/2020 w sprawie oceniania podczas nauczania na odległość

Zarzadzenie nr 14

Procedura nauki zdalnej

Procedura przebywanie ucznia w szkole

 Pracownik z objawami covit

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą
sugerować zakażenie COVID 19

Procedura postępowania w ZSCKR w Rudnej w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM-1

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej

Procedura wydawania świadectw