PROJEKT EDUKACYJNY „Lekcje z ZUS”

Uczniowie naszej szkoły po raz drugi uczestniczą w projekcie edukacyjnym realizowanym przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest to projekt ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który powstał z potrzeby budowania świadomości młodego pokolenia, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.
W ramach tego projektu uczniowie  zgłębiają wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych podczas realizowanych zajęć na przedmiotach ekonomicznych.
Uczniowie dowiedzą się czym są ubezpieczenia społeczne, jak funkcjonuje system emerytalny oraz czy warto płacić składki.
Ponadto uczestnicy projektu wezmą udział w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, która odbędzie się pod koniec listopada 2021 r.
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Magdalena Kozicka-Dygdałowicz.