Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”

W roku szkolnym 2020/2021 po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć praktycznych biorą udział w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS” skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych, organizowanym przez ZUS pod patronatem MRPiPS oraz MEN ”
Jest to projekt, który pomoże kształtować świadomość uczniów w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Tematy związane z ubezpieczeniem społecznym przedstawiane są podczas czterech godzin lekcyjnych: 1 lekcja – Świadomy zawsze ubezpieczony; 2 – Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki; 3 – Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach; 4 – e-ZUS, czyli firma pod ręką. Uczniowie, oprócz praktycznej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, mogą otrzymać również cenne nagrody. Mają bowiem możliwość startu w Olimpiadzie ZUS. Jej laureaci oprócz cennych nagród (laptopy, tablety, e-booki) mogą uzyskać indeks na wybrane uczelnie, bądź dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym.
Koordynator projektu: Magdalena Kozicka-Dygdałowicz