Projekt edukacyjny ,,Nasze Pszczoły”

W roku szkolnym 2021/2022  w ZSCKR w Rudnej  realizowany jest   Projekt  Edukacyjny ,,Nasze Pszczoły”.  Główny cel projektu  to;

  • Promować rozwój pszczelarstwa
  • Reaktywować rodzinne pasieki
  • Włączyć do współpracy rodziców i dziadków w celu rozbudzania ekologicznej świadomości całych pokoleń.
  • Poszerzyć wiedzę o korzyściach płynących z pracy owadów zapylających dla człowieka i środowiska wśród młodzieży , dzieci.

  W  ramach tego projektu  uczniowie kl.I  technikum  agrobiznesu  przygotowywali pasiekę do zimowli. Udało się też po raz 4 w tym roku odwirować kilkanaście litrów miodu, tym razem  nawłociowego.  Młodzież podczas zajęć obserwowała  pracę pszczół, uczyła  się odsklepiania dojrzałego miodu, degustowała odwirowany miód. Jak komentowali uczniowie;  była  to przyjemna, ciekawa i wyjątkowo  słodka praca…. Prowadzone  są też prace  przy  tworzeniu kącika  edukacyjnego przy  pracowni miodu.