Projekt

W dniu 17 września 2018r. uczniowie klasy I Technikum i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w pierwszym spotkaniu prowadzonym przez p. Jana Andrzejewskiego w ramach projektu wizerunkowego – autoprezentacja. Głównym założeniem projektu jest przygotowanie młodzieży do startu w rynek pracy.

Projekt ma na celu rozwijane wiedzy na temat obecnego rynku pracy, budowania własnej „marki, przygotowanie techniczne i merytoryczne do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie podczas warsztatów praktycznie przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę.

Dzięki projektowi młodzi ludzie, kończący szkołę wejdą w dorosłe życie przygotowani do startu w rynek pracy.