Przekazanie gruntów dla szkoły

W dniu 28 maja 2018 roku nastąpiło przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu naszej szkole gruntów ornych o powierzchni 38,4493ha położonych w obrębie Mleczno , gmina Rudna- co ułatwi szkole organizację kształcenia praktycznego dla uczniów i stworzy możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej z rzeczywistymi warunkami produkcji rolniczej we własnym szkolnym gospodarstwie rolnym.

W przekazaniu gruntów wziął udział Poseł RP Krzysztof Kubów, zastępca dyrektor Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu Artur Mackiewicz i dyrektor ZSP w Rudnej Ewa Janiszewska.