Przygotowania rodzin pszczelich do zimowli

20 września 2023 uczniowie  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej pod kierunkiem pszczelarza ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego „Rudna” przygotowali rodziny pszczele do zimowli. Podczas przeglądu uczniowie przebudowali ule i podali pokarm do powałko -podkarmiaczek. Następne planowane prace to jesienne leczenie pszczół. Mamy nadzieję, że wspólnie prowadzona ścieżka edukacyjna będzie się rozwijała.