„Przyłapani na czytaniu”

Każdy uczeń naszej szkoły może spróbować swoich sił twórczych w napisaniu recenzji przeczytanej książki (może być to też lektura).

Ocenie będzie podlegała treść, jak i niekonwencjonalny w zakresie wizualizacji zapis pracy.

Prosimy o przesłanie zdjęcia  recenzji wraz z jej autorem. Liczymy na Waszą dużą inwencję, kreatywność i oryginalność w pomysłach.

Prace przesyłamy na adres: ame.ptasznik@wp.pl lub zsprudna_kufel@wp.pl

do 24.05.2020r.