Przyroda łagodzi zmiany klimatu

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu”, którego organizatorem jest Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”.

Dnia 14.04.202r, za pośrednictwem platformy MS Teams, odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klas drugich, które przeprowadziła Pani Irena Krukowska – Szopa. Temat przewodni to klimat i omówienie przyczyn zmian klimatycznych i działań zmierzających do poprawy jakości klimatu. Działania, jakie zaplanowaliśmy sobie w ramach projektu, to założenie łąki miododajnej dla pszczół, nasadzenia roślin miododajnych oraz utworzenie domków dla owadów. Ważnym elementem naszego projektu, to także obserwacja zjawisk, jakie będą zachodzić w utworzonym przez nas ekosystemie.