REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ERASMUS+

Młodzi eksperci na europejskim rynku pracy”

   W dniach 01-05.03.2021 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej trwa  rekrutacja uzupełniająca do wyjazdu na praktyki zawodowe w Grecji dla klasy I technikum. Uczniowie w tym czasie musza dostarczyć do szkoły wypełniony formularz rekrutacyjny. Regulamin Rekrutacji znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Erasmus.

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji dostępne będzie także na stronie naszej szkoły  12.03.2021r.

Wyjazd zaplanowany jest od 25.04. do 08.05.2021r.

Czeka Was wspaniała przygoda.