REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROGRAMU POWER

„Kultura jako sposób budowania relacji Europejskich”  

W dniach 25.01.2022 do 27.01.2022r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej trwa  rekrutacja uzupełniająca do wyjazdu na Litwę dla klasy I i II  technikum. Uczniowie w tym czasie musza dostarczyć do szkoły wypełniony formularz rekrutacyjny. Regulamin Rekrutacji znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Erasmus.

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji dostępne będzie także na stronie naszej szkoły  28.01.2022r.

Wyjazd zaplanowany jest od 27.02. do 12.03.2022r.

Czeka Was wspaniała przygoda.