RUDNA I JEJ OKOLICE – HISTORIA ZNANA I MNIEJ ZNANA

„RUDNA I JEJ OKOLICE – HISTORIA ZNANA I MNIEJ ZNANA” – to tytuł konkursu fotograficznego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w środę, 20 czerwca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Rudnej. Konkurs adresowany był do uczniów klasy VII szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum oraz szkół pondgimnazjalnych, a jego cele to:

popularyzacja wiedzy historycznej o losach własnego regionu,
kształtowanie przywiązania do swojej „małej ojczyzny” oraz postaw patriotycznych wśród młodzieży,
budzenie szacunku dla działalności i dokonań minionych pokoleń,
rozwijanie samodzielności i kreatywności, uzdolnień i zainteresowań,
wymiana doświadczeń i rozwijanie współpracy między szkołami.

Do Organizatora wpłynęło 28 prac, spośród których jury w składzie: p. Justyna Wojciechowska, p. Elżbieta Lisowska i p. Agnieszka Kufel, wyróżniło prace Anny Kopystiańskiej, Martyny Trzpil, Martyny Budendorf i Martyny Rodewald z kl. III b oraz Pawła Zawadki z klasy II a Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej. Nagrodę specjalną zdobył Marek Kowalewski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej. Fotografie wykonane przez laureatów można było podziwiać podczas uroczystości wręczania nagród, które ufundował pan Krzysztof Kubów, poseł Zagłębia Miedziowego. Konkurs był kolejnym etapem realizacji projektu edukacyjnego „Moja ojczyzna – drogi do wolności” związanego z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.