Solidarność. Podaj dalej!

Uczniowie naszej szkoły po raz drugi  wzięli udział w programie Solidarność. Podaj dalej! Powyższe hasło to tytuł międzynarodowego programu edukacyjnego. Jego najważniejszym przesłaniem jest walka z dyskryminacją, nietolerancją oraz rasizmem.

Program opiera się na prowadzonej od 15 lat francuskiej akcji Jouons la Carte de la Fraternité prowadzonej przez La Ligue d’Enseignement. Od 2016 roku dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + zyskał europejski wymiar.
Jednym z partnerów programu jest Fundacja Szkoła z Klasą.

Solidarność. Podaj dalej! daje młodym ludziom impuls do refleksji na temat różnych form dyskryminacji, uczy analizowania obrazów, budzi ciekawość, rozwija krytyczne myślenie
i wyobraźnię. Pomaga wypowiadać się otwarcie, dzielić się przemyśleniami oraz analizować własne uprzedzenia.

Przed napisaniem kartek uczniowie wraz z nauczycielami poruszyli tematy związane
z dyskryminacją, migracją, ubóstwem, rosnąca nietolerancją i różnymi formami wykluczenia.