„Świadomy konsument”

Dnia 14.02.2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji otwartej pt. „Świadomy konsument”. Tematykę związaną z prawidłowym odżywianiem przybliżyła nam pani Joanna Gomulicka pracownik ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie. Celem ogólnym zajęć było podniesienie świadomości młodzieży w zakresie tematyki praw i obowiązków konsumenta, właściwego odżywiania, prawidłowego odczytywania napisów umieszczanych na opakowaniach czy też znajomości procedur reklamacyjnych.