„ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY KONKURS PIOSENKI W J.ANGIELSKIM”

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w

 „Świąteczno-noworocznym Konkursie Piosenki w j. angielskim”.

Konkurs jest adresowany do uczniów ZSCKR w Rudnej. Celem konkursu jest zachęcenie do nauki języka angielskiego, przybliżenie kultury krajów anglosaskich,  rozśpiewanie młodego pokolenia oraz budowanie więzi koleżeńskich.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie do 16.12.2021 r. do pani Pauliny oraz pani Moniki.

Konkurs odbędzie się 17.12.2021 r.  o godzinie 8.00.

KRYTERIA OCENY:

– dobór repertuaru dopasowany do umiejętności oraz warunków głosowych,

– własna interpretacja piosenki,

– poprawność wykonania pod względem językowym,

– ogólny wyraz artystyczny prezentacji wokalnej,

– strój dopasowany do wykonywanego utworu,

– wykorzystanie instrumentów muzycznych jako akompaniamentu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty, miejsca i godziny konkursu oraz możliwości zmiany sposobu przesłuchań uczestników, o której powiadomi zainteresowane strony na stronie internetowej https://zsckr-rudna.pl/