Światowy Dzień Rzucania Palenia

W ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia przypadającego w tym roku na dzień 15 listopada w naszej szkole odbyła się prelekcja dla uczniów I klasy Technikum. Zajęcia przeprowadziła pani asystent Joanna Gomulicka pracownik ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubinie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z substancjami wchodzącymi w skład papierosa jak również za pomocą Smokolaizera wykonanie analizy stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.